Fakturačné údaje

Fakturačná adresa:

JDC,s.r.o. 
Mierová 1035/26 
03852 Sučany 
Slovensko

Zapísané v OR OS Žilina Oddiel: S.r.o. Vložka 15014/L

IČO:                         36419192

DIČ: 2021832879

IČ DPH: SK 2021832879

Bankové spojenie: ČSOB a.s. Martin

Číslo účtu: 4011880814/7500

Číslo účtu IBAN: SK24 7500 0000 0040 1188 0814

SWIFT: CEKOSKBX

Konateľ: Juraj Klein