KAA-4R4V

KNX Aktor s 4 kanálmi so záťažou 16A/220uF na kanál a s pridavnou funkciou stmievania 0-10V napätie pre riadenie LED zdroja. Signal 0-10V je možne zvoliť v lineárnej alebo logaritmickej krivke. Podpoporuje sw ETS5.0

KAA 4R4V