Priemyselné zdroje

Priemyselné napájacie zdroje sú napájacie zdroje v kovových krabičkách so svorkovnicou. Dodávajú sa s výkonom od 15W až do 3000W. V tejto sérii nájdete zdroje ktoré je možné paralelne spájať a tak dosiahnuť výkon až 9kW, ale taktiež aj zdroje s programovateľným výstupom a zdroje s viacerými výstupnými hladinami. Priemyselné zdroje sú určené na zabudovanie do zariadení a nájdu využitie v rôznych aplikáciach elektrotechniky. Pomocou držiakov DRL a DRP je možné nižšie výkony montovať aj na DIN lištu.

Séria G3 sú napájacie zdroje dodávané s výkonom od 15W do 150W. Tieto zdroje je možné dodať s jedným výstupným napätím, dvomi, tromi a aj štyrmi hladinami výstupného napätia. Tieto zdroje sú odolné voči vybráciam 5G a voči špičkám vstupného napätia do 300V AC. V zdrojoch sú použité kondenzátory s pracovnou teplotou 105°C, čo zvyšuje pracovnú teplotu zdroja až na 70°C. Preto je možné tieto zdroje použiť v tých najnáročnejších podmienkach.

Séria LRS sú priemyselné napájacie zdroje s výkonom 35W, 50W, 75W, 100W a 150WTieto zdroje sú okrem iných noriem v zhode aj s EN61558-2-16.

Séria PFC sú napájacie zdroje s výkonom 75W3000W. Zdroje sú vybavené PFC a niektoré modely je možné dodať s jedným, dvomi, tromi, alebo štyrmi výstupnými napätiami. Zdroje série RSP je možné paralelne spájať a tým zvýšiť ich výkon až do 9000W. Zdroje série SPV sú vybavené programovateľným výstupom, ktorý je možné meniť v rozsahu 20% až 110% riadiacim napätím.

Séria USP sú napájacie zdroje s výkonom 150W500W. Zdroje sú v U profile so svorkovnicou. Ich veľkou výhodou je nízka 1U výška a chladenie bez ventilátora.