Open frame

Napájacie zdroje open frame sú zdroje na doske plošného spoja. Sú určené na zabudovanie do zariadení. Dodávame ich s výkonom od 5W až do 200W, s jedným, dvomi, tromi a štyrmi výstupnými napätiami. Ich prednosťou sú malé rozmery.

Séria Open frame standard sú napájacie zdroje – dosky plošnych spojov s výkonom 1W až 400W.

Séria Open frame medical sú napájacie zdroje s výkonom od 5W do 300W určené na použitie v zdravotníctve.

Séria Modul medical sú napájacie zdroje s výkonom od 5W do 30W určené na osadenie do plošných spojov.