SEWA - združenie

Naša firma je členom kolektívneho združenia SEWA, ktoré zabezpečuje nakladanie a recykláciu s elektroodpadom a obalmi.To znamená, že za naše výrobky uvedené na trh v Slovenskej republike sú riadne platené recyklačné poplatky, tak po skončení ich životného cyklu je zabezpečená ich ekolkogická likvidácia.
Naši zákazníci tak už nemajú žiadnu povinnosť takéto poplatky platiť a ani sa registrovať v Recyklačnom fonde.

Cenník recyklačných poplatkov nájdete na tu.