Vynikajúci partner

Pri príležitosti 30. výročia založenia spoločnosti MEAN WELL sa v Budapešti konala
konferencia autorizovaných distribútorov. Počas tejto konferencie bola firma JDC, s.r.o.
ohodnotená cenou Vynikajúci partner /Outstanding partner award/. 


Cenu nám odovzdal pán Jerry Lin prezident MEAN WELL Enterprise Co.,Ltd.