Ochranné známky

Firma JDC,s.r.o. je majiteľom ochranných známok MEAN WELL a JDC, ktoré sú registrované na Úrade priemyselného vlastníctva SR.

Ochranné známky sú registrované v súlade so zákonom 506/2009 Z.z.