Ako vybrať zdroj pre inštalácie podľa EN61558-2-16

V priemyselných inštaláciách sa často stretávame s požiadavkou na napájanie
v zhode s normou EN61558-2-16.

Táto norma definuje osobitné požiadavky na napájacie zdroje so zabudovaným bezpečnostným oddeľovacím transformátorom.
Tieto aplikácie sú často v automatizácii, robotike, kde je nutné aby riadiaci panel bol oddelený od sieťového napätia podľa tejto normy.

V našej ponuke nájdete napájacie zdroje na DIN lištu série HDR s výkonom 15W, 30W, 60W a 100W, zdroj KNX-20E-640 pre sysémy KNX a priemyselné napájacie zdroje série LRS s výkonom 35W, 50W, 75W, 100W a 150W, ktoré vyhovujú norme EN61558-2-16.