Funkcia Sense

Načo slúži funkcia Sense pri zdrojoch RSP-3000?

Ak používate zdroje s vysokým výstupným prúdom može dôsť k poklesu napätia na výstupe.
Diaľkové meranie výstupu cez funciu Sense môže tento pokles kompenzovať a tak docieľiť stabilitu výstupného napätia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napäťová kompenzácia je v rozsahu 0,3V až 0,5V.
Použite prosím twistované vodiče, aby ste zabránili rušeniu.