Popis TN-3000

 

Ako pracuje menič TS-3000 a TN-3000?

TS-3000 a TN-3000 je menič s reálnym sínusom na výstupe, je riadený mikroprocesorom.
Pomocou nastavenia tlačidlom na prednom paneli, alebo pomocou monitorovacieho softvéru (DS-TN-1500), môže užívateľ upraviť výstupné napätie, frekvenciu, šetriaci mód a prevádzkový režim.

TN-3000 má 2 prevádzkové režimy, UPS a úspornú prevádzku. V závislosti od prevádzkových požiadaviek, môže užívateľ pružne prekonfigurovať prevádzkový režim tak, aby vyhovoval jeho potrebám. Keď vyberiete režim UPS, tak keď dôjde k prerušeniu napätia AC , budú batérie a striedač automaticky pracovať, tak ako záložný systém UPS. Keď je vybraný režim úspory energie v kombinácii s využitím solárnych panelov, bude mať dodávka solárnej energie prednosť, a tak účinne šetrí elektrickú energiu. Prevádzkové režimy je možné ľahko nastaviť, aby zodpovedali poveternostným podmienkam, alebo iným špeciálnym potrebám.

TN-3000 je vybavený 2 spôsobmi dobíjania batérií. AC nabíjačka a slnečná nabíjačka spolupracujú v tomto zariadení. Užívateľ potrebuje pripojiť iba vlastnú aku-banku a solárny panel a ušetrí energiu v nezávislej elektrárni, ktorá je v súlade s cieľom úspory energie a životného prostredia.

Pri prípájaní solárneho panelu je nutné dodržať technické parametre uvádzané výrobcom meniča TN-3000 a to hlavne:

  • maximálne pripojiteľné napätie panelu naprázdno (25V, 45V a 75V podľa typu meniča Mean Well)

  • maximálny prúd tečúci solárnym panelom (alebo sústavy solárnych panelov) nakrátko (30A)

Na dodržanie týchto parametrov sa odporúča použiť controller dodávaný spolu so solárnym panelom od výrobcu solárnych panelov, ktorý zabezpečí parametre výstupného napätia a prúdu zo solárneho panelu (alebo sústavy solárnych panelov) použitého ako zdroj energie pripojený na solárny vstup meniča TN-3000. Pokiaľ klesne napätie na solárnom vstupe meniča TN-3000 pod napätie batérie pripojenej na batériový vstup meniča, k dobíjaniu nedochádza. V prípade, že nie je pripojený controller a solárna sústava nedodáva žiadnu energiu, môže dôjsť k tečeniu vyrovnávacieho prúdu z batérií a tým k ich vybíjaniu. V tomto prípade nemôže byť použitá ani funkcia meniča „battery prottection“, ktorá zabezpečuje vypnutie invertora pri poklese napätia baterie pod kritickú hodnotu a tým k zamedzeniu úplného vybitia a zničenia batérie, nakoľko tento vyrovnávací prúd by tiekol priamo z batérií do stále pripojených solárnych panelov. 

TS-3000 má len funkciu meniča. Používa batérie ako vstupný zdroj a ten mení na výstupné striedavé napätie. 

TN/TS-3000 môže poskytnúť 3000W čistý sínusový výstup trvalo, alebo 3450W na 3minúty, a špičkový výkon 6000W pre všetky druhy zaťaženia.
Všeobecné použitie zahŕňa výpočtovú techniku, domáce náradie a spotrebiče, priemyselné zariadenia...

Základný popis TN-3000:
Menič s reálnym sínusom na výstupe (THD <3%)
Výkon 3kW
Špičkový výkon až do 6kW
Vysoká účinnosť až do 92%
Nastaviteľné výstupné napätie a frekvencia
Kompletná ochrana vstupu a výstupu
Indikátor nízkeho napätia akumulátorov
Kompletná LED indikácia prevádzky
Plne digitálna kontrola s displejom
Vhodné pre väčšinu elektrických výrobkov so striedavým vstupom
Možnosť voľby UPS a šetriaceho módu
Čas prepnutia AC/Menič pod 10ms
Solárny nabíjač s prúdom do 30A
Možnosť doobjednať, diaľkový ovládač, software a kábel
Záruka až 3 roky

Parametre:
Výkon :
3000W trvale
3450W na 3 minúty
4500W po dobu max. 10 sekúnd
6000W počas max. 30 cyklov AC

Vstup:
TS/TN-3000-212B 12V DC (
10.5 až 15V) 300A
TS/TN-3000-224B 24V DC (21 až 30V) 150A
TS/TN-3000-248B 48V DC (42 až 60V) 75A

Nabíjač:
TN-3000-212B 14,3V 25A
TN-3000-224B 28,5V 12A
TN-3000-248B 57V 6A

Bloková schéma TN-3000:

 

Čelný panel: 
A, Vypínač ON/OFF – menič bude vypnutý ak vypínač prepnete do polohy OFF
B, Výstupná zásuvka striedavého napätia
C, Bezpoistkové tlačítko RESET, stlačte pre obnovenie prevádzky po odstránení závady, keď vrámci módu bypass, bol AC výstup skratovaný, alebo preťažený.
D, Bezpoistkové tlačidlo RESET, stlačte pre obnovenie prevádzky, ak bol menič preťažený výstupným prúdom vyšším ako 15A. Pre vyššie zaťaženie musíte použiť internú svorkovnicu po dohode s dodávateľom.
E, LED indikačný panel, tu sú zobrazené funkcie a chybové hlásenia počas prevádzky meniča TN-3000.
F, Funkčné tlačítko pre nastavenie funkcii ako režim prevádzky, výstupné napätie a frekvencia, šetriaci režim
G, Komunikačný port pre pripojenie diaľkového ovládača IRC, alebo PC pomocou kábla a softwéru.
H, Ventilačné otvory, pre správnu funkciu a dlhú životnosť vyžaduje správne vetranie
I, Zemnenie – kostra
J, Priechodka pre AC vstup, pre prípadné použitie internej svorkovnice
K, Priechodka pre AC výstup, pre prípadné použitie internej svorkovnice

Ak je prúd vyšší ako 15A, použite prosím internú svorkovnicu.

Vysvetlenie prevádzkových funkcii:
TN-3000 je digitálnym procesorom riadený sínusový DC/AC menič. Je navrhnutý tak, aby dosahoval úspory energie. Má dva druhy režimov UPS a režim úspory energieTieto 2 režimy sú užívateľsky nastaviteľné. Jednotka je prednastavená v UPS režime. V závislosti od počasia a potreby ich môže používateľ manuálne nastaviť, alebo pomocou monitorovacieho softvéru.

Hlavný rozdiel medzi UPS a úsporným režimom je množstvo energie. V režime UPS, menič zostane v režime bypass ak vstup striedavého napätia je k dispozícii.
V rámci úsporného režimu je prioritný vstupný zdroj solárny panel. V prípade nedostatočnej solárnej energie, budú akumulátory použité ako zdroj energie. Keď kapacita batérií klesne na 10 až 20%, procesor upozorní užívateľa výstražným signálom, kým sa systém sám vypne. 

Režim úspory energie /saving mode/:

Vysvetlivky pre režim úspory energie:

T1: Keď TN-3000 zapnete, procesor spustí "bypass režim" automaticky pripojí spotrebič k AC výstupu a aktivuje solárny a AC nabíjač na nabitie externého akumulátora.
T2: Keď je akumulátor plne nabitý, tak procesor vypne nabíjače, aby nedošlo k poškodeniu akumulátora a začne dodávať energiu z externého akumulátora
T3: Ak kapacita akumulátora klesne na 90%, tak procesor spustí ich nabíjanie, najskôr sa cez o solárny nabíjač a ak nie je dostatok slnečnej energie, tak použije AC nabíjač.
T4: Ak je kapacita solárnych panelov vyššia ako je nutné pre striedač a AC výstup, tak solárny nabíjač začne nabíjať až do úplného nabitia akumulátora. Potom sa nabíjač vypne.
T5: Ak kapacita akumulátorov poklesne (26,5V), tak solárny menič začne nabíjať.
T6: Ak kapacita solárnych panelov je nedostatočná a kapacita akumulátorov poklesne pod 22,5V, tak Vás vstavaný bzučiak upozorní signálom na nízku úroveň kapacity akumulátorov.
T7: Ak je hodnota zaťaženia vysoká, a AC vstup je k dispozícii, tak menič prejde do režimu bypass. Menič bude poskytovať na výstupe striedavé napätie a bude nabíjať akumulátory. Ak bude prúd zo solárnych panelov vyšší ako 3A, tak nabíjanie bude prebiehať cez solárny nabíjač. Zníži sa tak spotreba AC vstupného napätia.
T8: Systém sa automaticky vypne, ak nebude požadované napätie na AC vstupe a kapacita akumulátorov klesne pod 21V. Zabráni sa tak hlbokému vybitiu akumulátorov a ich poškodeniu.


Režim UPS: 

Vysvetlivky pre UPS režim:

T1: Keď TN-3000 zapnete, procesor spustí "bypass režim" automaticky pripojí spotrebič k AC výstupu a aktivuje solárny a AC nabíjač na nabitie externého akumulátora.
T2: Keď je akumulátor plne nabitý, tak procesor vypne nabíjače, aby nedošlo k poškodeniu akumulátora a začne dodávať energiu z externého akumulátora
T3: Menič je stále v stave bypass. Napätie batérie sa postupne znižuje. Ak kapacita akumulátora klesne na 90% ich kapacity, tak procesor spustí ich nabíjanie. Procesor použije solárny nabíjač, ak ak je nabíjací prúd zo solárneho nabíjača vyšší ako 3A, rozsvieti sa LED dióda solárneho nabíjača. Ak je nabíjací prúd solárneho nabíjača pod 3A (zamračené, noc), tak procesor použije AC nabíjač.
T4: Keď je nabíjanie aktívne, tak prebieha pokiaľ napätie v akumulátoroch stúpne na 28,5V. Výstupné AC napätie je dodávané z AC vstupu počas celého nabíjania.
T5: Ak bol problém so vstupným AC napätím, tak procesor sám prepne na dodávku z batérii cez menič. Čas prepnutia je pod 10ms.
T6: Keď je dostupné vstupné AC napätie, tak procesor prepne späť na bypass režim.
T7: Keď napätie akumulátorov klesne pod 26,5V, tak procesor znovu zapne nabíanie ako v kroku T3.
T8: Keď je nabíjanie aktívne, tak prebieha pokiaľ napätie v akumulátoroch stúpne na 28,5V. Výstupné AC napätie je dodávané z AC vstupu počas celého nabíjania.
T9: Pri nedostatku sieťového napätia (AC vstup), bude výstupné napätie (AC výstup) dodávané z akumulátorov cez menič
T10: Ak dôjde k vybitiu akumulátorov (napätie pod 26,5V) a vstupné AC napätie nie je k dispozícii, tak solárny nabíjač bude nabíjať akumulátory.
T11: Keď dôjde k vybitiu akumulátora a vstupné AC napätie nie je k dispozícii ak dôjde k vypnutiu. Ale ak prúd zo solárneho nabíjača je vyšší ako 3A (slnečný deň), tak solárny nabíjač bude znova dobíjať akumulátor.
T12: Keď bude akumulátor nabitý, tak sa znova zapne menič a bude dodávať napätie na AC výstup.
T13: Ak AC vstup je stále nedostupný a nabíjací prúd zo solárneho nabíjača je pod 3A, tak nabíjanie akumulátora sa preruší. Menič bude dodávať napätie na AC výstup, pokiaľ mu to kapacita akumulátora dovolí. Čas tejto funkcie je závislý od veľkosti záťaže a kapacity akumulátora.

Počiatočné nastavenia:
Počiatočné nastavenie je 230V/50Hz a to ako pre UPS režim a Pohotovostný úsporný režim. Zmenu je možné uskutočniť cez nastavovacie tlačítko na prednom paneli. Zmena sa prejaví po nastavení a zostane aktívna aj pri následnom vypnutí meniča

 

Ako zmeniť prevádzkový režim, výstupné napätie, frekvenciu:


Light – svieti, Dark – nesvieti, Flashing - bliká

Postup 1 zahŕňa UPS režimu a úsporný režim, kroky sú nasledujúce: Pre TS-3000 platia len prvé dva postupy.

Menič by mal byť vypnutý, akumulátor by mal byť pripojený a záťaž odpojená.

Použite izolovanú tyčku, zatlačte nastavovacie tlačítko a vypínač zapnite do polohu ON. Po stlačení na 5 sekúnd menič pípne. Potom môžete tlačítko pustiť a pokračovať v nastavovaní.
Podľa tabuľky si vyberte režim, ktorý požadujete. Následne stlačte nastavovacie tlačidlo na 3 až 5 sekúnd až kým sa neozve pípnutie. Potom prejdete na zmenu frekvencie.
Stav LED diódy sa zmení stlačením tlačítka na 1 sekundu. Prevádzkový stav je možne meniť plynule stlačením nastavovacieho tlačítka na 3 až 5 sekúnd. Následne prejdete na postup 2 (zmena napätia a frekvencie)

Postup 2 zahŕňa výber napätia a frekvencie, kroky sú nasledovné:


Podľa signalizácie LED diód si overte že zvolená kombinácia napätia a frekvencie je to čo požadujete (viď tabuľka). Následne podržte nastavovacie tlačítko 3 až 5 sekúnd, kým sa neozve pípnutie. Potom prejdete na postup 3.
Stav LED diódy sa zmení stlačením tlačítka na 1 sekundu. 

Postup 3 zahŕňa výber šetriaci mód, kroky sú nasledovné

Podľa signalizácie LED diód si overte že zvolená kombinácia šetriaceho módu je to čo požadujete (viď tabuľka). Následne podržte nastavovacie tlačítko 3 až 5 sekúnd, kým sa neozve pípnutie.
Stav LED diódy sa zmení stlačením tlačítka na 1 sekundu. Mód je možne meniť plynule stlačením nastavovacieho tlačítka na 3 až 5 sekúnd.

 

Bezpečnostné pokyny:

Po pripojení AC striedavého vstupu meniča, výstupná zásuvka na meniči bude mať na výstupe striedavé napätie, aj keď hlavný vypínač na čelnom paneli je v polohe vypnuté - OFF.
Doporučuje sa namontovať menič vodorovne.
Neinštalujte menič v miestach s vysokou vlhkosťou alebo v blízkosti vody.
Neinštalujte menič v miestach s vysokou okolitou teplotou, pod priamym slnečným žiarením, alebo v blízkosti sálavého zdroja tepla.
Pripájajte iba batérie rovnakej značky a modelu v jednej aku-banke.
Použitie batérii od rôznych výrobcov alebo rôznych kapacít je prísne zakázané.
Dbajte, aby neboli iskry alebo otvorený oheň v blízkosti batérie.
Uistite sa, že prúdenie vzduchu od ventilátora nie je blokované na oboch stranách(predná a zadná) dodržte aspoň 15 cm priestoru.
Nezakrývajte menič žiadnym predmetom, mohol by brániť chladeniu.

UPOZORNENIE: Batérie vplyvom času strácajú kapacitu a iné vlastnosti. Odporúča sa robiť pravidelná údržba akumulátorov. Zanedbanie údržby akumulátorov môže spôsobiť škody, hrozí nebezpečenstvo požiaru.
Ak sa rozhodnete použiť externý nabíjač akumulátorov, tak prosím dbajte na to, aby jeho výstupné parametre neprekročili maximálne vstupné parametre meniča. Niektoré nabíjače sú vybavené funkciou desulfatácia a pri tejto funkcii môže byť výstupné napätie nabíjača vyššie ako maximálne vstupné napätie meniča. Tak môže dôsť k nefunkčnosti systému, zapne sa prepäťová ochrana na vstupe a menič sa vypne, alebo až k poškodeniu meniča.  

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom. Montáž môže zabezpečovať len odborný pracovník vyškolený podľa vyhlášky č. 508/2009 Zb. a neskorších predpisov.