Paralelné spájanie

Je možné spájať paralelne zdroje a tak dosiahúť vyšší výkon /napríklad 2x RS-150-12/?

Napájacie zdroje MEAN WELL RS-150-12 nie je možné paralelne spájať a tak zvyšovať výkon.
Zdroje série G3 nemajú zabudovaný prúdový limit a oddeľovaciu diodu a tak by došlo k ich poškodeniu.
Paralelne je možné spájať len zdroje ktoré majú túto vlastnosť vyslovene uvedenú /napr.: PSP-600, RSP-1000, RSP-1500, RSP-2000RSP-2400 a RSP-3000/.