Vstup podľa IEC60950

Prečo je v špecifikácii napájacieho zdroja uvedený vstup 88 až 264V AC a na štítku zdroja je uvedený rozsah len 100 až 240V AC?

Počas certifikácie zdrojov podľa bezpečnostných štandardov sú uplatňované prísnejšie normy na toleranciu vstupného napätia (+/-0%).
V súlade s bezpečnostnými štandardmi podľa IEC60950 je možné použiť tolernaciu +6% a -10% z rozsahu vstupného napätia.

Preto rozsah, ktorý je uvedený v špecifikácii je platný a je v súlade s bezpečnostnými normami podľa IEC60950.