Elektrotechnické značky

Na zdrojoch MEAN WELL nájdete značky, ktoré určujú kde a ako môžete daný zdroj použiť.

Najčastejšie použivané značky podľa EN61347 sú:

Značka Popis

Bezpečnostný oddeľovací transformátor 
Odolný proti skratu

Samostatné svetelné príslušenstvo

Zariadenie triedy ochrany II

Zariadenie s ochranou proti prehriatiu
Maximálna teplota obalu 110°C

Tc za normálnych podmienok je niźšia ako 96°C
Tc v pripade poruchy je nižšia ako 115°C 
Tc je najhorucejśie miesto na obale
Teplota obalu v prípade poruchy neprehreje montážny povrch
Ta: maximálna teplota okolia
Tc: maximálna teplota obalu

Viac informácii nájdete na linke.