Zdroje SELV

Sú napájacie zdroje MEAN WELL v zhode so SELV?

Toto nariadenie sa vzťahuje na sekundárne obvody napájacích zdrojov, obvod by mal byť navrhnutý tak, aby zaručil že za normálnych prevádzkových podmienok musí napätie medzi dvomi ľubovoľnými bodmi byť nižšie ako 60V DC.

Napájacie zdroje MEAN WELL sú v súlade s týmito nariadeniami.

Toto nariadenie sa riadi podľa noriem:

EN 60950-1 pre štandardné napájacie zdroje
-napätie na sekundárnom obvode musí byť nižšie ako 60V DC

EN 61347-2-13 pre LED napájacie zdroje
-napätie na sekundárnom obvode musí byť nižšie ako 120V DC