Zaťaženie viac výstupových zdrojov

Ako zaťažiť jednotlivé hladiny viac výstupových zdrojov?

Pri zdrojoch s viacerými výstupnými hladinami je nutné tieto jednotlivé hladiny zaťažovať podľa predpísaných minimálnych a maximálnych prúdov.

Napríklad RD-85A je nutné zaťažovať /vid políčko Current range v PDF špecifikácii/:
Vetva 1 (CH1): +5V v rozmedzí 2A až 10A
Vetva 2 (CH2): +12V v rozmedzí 0,3A až 5A   

 

 

Pri zaťažovaní jednotlivých vetiev prosím dbajte na to, aby nebol prekročený celkový menovitý výkon zdroja /políčko Rated power v PDF špecifikácii/.