Čo je to PFC?

PFC - Účinník jalovej zložky

Skratka PFC (Power Factor Correction) znamená účinník jalovej zložky a vyjadruje akú veľkú časť výkonu možno reálne premeniť na užitočnú energiu.
Tento účinník závisí na vzájomnom fázovom posune napätia a prúdu. Jeho hodnota sa pohybuje medzi hodnotou nula a jeden. Čím je hodnota PFC vyššia, tým je aj zariadenie efektívnejšie a využíva väčšiu časť dodávanej energie. Vyššiu účinnosť Vášho zariadenia ako prvý ovplyvňuje napájací zdroj.