Význam Setup/Rise/Hold up time

Čo znamenajú v PDF špecifikácii významy Setup / Rise / Hold up time ?

V špecifikácii zdrojov nájdete v časti výstup (Output) hodnoty časov:

 - Setup / ton /
- čas ktorý je nutný, aby výstupné napätie bolo na úrovni 90% menovitej hodnoty po zapnutí zdroja.

- Rise / tr /
- čas ktorý je nutný, keď zapnete zdroj, aby výstupné napätie nabehlo z 10% na 90% menovitej hodnoty /cca 50ms/.

- Hold Up / th /
- čas ktorý je nutný, keď vypnete zdroj, aby výstupné napätie kleslo na 90% menovitej hodnoty.